Holz & Stein - Constructii de lemn si Restaurare piatra

Documentare şi proiectare

Elaborăm expertize și studii în scopul evaluării stării de degradare a unor componente de piatră sculptată, care se vor alcătui - după caz - din rezultatele analizelor de laboratoare terțe pentru materialul istoric, documentaţii fotografice, relevee de degradări digitalizate. Se elaborează metodologii de restaurare cu relevee de intervenții aferente. Oferim de asemenea realizarea devizelor pentru intervenţii de restaurare și conservare. În 2023 a fost acordată atestarea Ministerului Culturii ca specialist pentru desfășurarea lucrărilor în domeniul protejării monumentelor istorice, la specializări A, D, E, G.